DailyGood, in- en verkoop van kip (Friki) gerelateerde producten voor poeliers en catering bedrijven.